top of page
Temps sostingut / Suspended time

Joc visual en el que el temps queda aturat, i es construeïx un

rellotge de sorra imaginari, per mitjà del reflexe del mirall.

Temps sostingut

58x58x18 cm

​​​mirall, vidre,

sorra, fusta.

​​

Suspended time

58x58x18 cm

​​​Mirror, glass,

sand, wood.

​​

bottom of page