top of page
Menjar per al foc / Food for fire

Menjar per al foc ​
​​158x50x50 cm

Fusta i ferro.

​​

 Darrera el que sembla un missatge absurd, s’amaga una idea raonable o una profunda veritat.

La paradoxa consisteix en unir dues idees irreconciliables.

 

Aquesta peça simbolitza l'instant prèvi a l'autonegació, conté una tensió implicita. Es convida a l'espectador a imaginar-se la peça cremar, apelant a la paradoxa de la que la peça és víctima per la seva condició.

Victima i tantmateix provocadora. 

Food for fire​​158x50x50 cm

wood and iron.

​​

bottom of page