top of page
Límit suspès / Suspended limit

 

El niu és un element efímer que es troba al límit, exposat fàcilment a una caiguda, o a veure's deshabitat, Tot i la seva inestabilitat, és refugi.

En la recerca de l'estabilitat, busquem ubicar-nos acotant l'entorn més immediat, per enténdre'l. 

Aquest espai pròpi, es troba inscrit dins de quelcom de molt més gran que nodreix i amenaça alhora, i l'entorn immutable i segur queda suspès en un segment limitat d’espai - temps.

 

​Límit suspès
150x90x25 cm ​​​
Llana, branquillons,

ferro i fusta de noguera.​
​​

Suspended limit

150x90x25 cm ​​​
Wool, branches,

iron and wallnut wood.​
​​

bottom of page